Eesti
English По-русски Українською
Konsulaarinfo » Viisa (Schengeni viisa) »

Viisa taotlemiseks vajalikud dokumendid


Reisi eesmärkide kaupa:

Sugulaste või sõprade külastamine

Erijuhud:
Euroopa Liidu kodaniku pereliige
Sugulased, kes osalevad matusetseremoonial
Isikud, kes soovivad külastada matmispaiku

Ärireis

Erikategooriad:
Kaugvedude auto- ja bussijuhid
Ajakirjanikud
Sõpruslinnade ametlikest vahetusprogrammidest osavõtjad
Rahvusvaheliste rongide personal

Turism

Õppimine

Osalemine teadus-, kultuuri- või kunstiüritusel või osavõtt rahvusvahelistest spordiüritustest

Ametireis

Tervislikud (meditsiinilised) põhjused

Muud


Muu oluline info dokumentide esitamise kohta:

Viisade taotlemisest lastele (alla 18a)

Rahaliste vahendite olemasolu ja tagasipöördumise täiendavast tõestamisest

Dokumentide esitamisest üldiselt
Eesti Saatkonna konsulaarosakond Kiievis teenindab
Ukraina kodanikke ja Ukrainas elavaid välismaalasi (vajalik elamis- ja/või tööluba, registreerimine kohalikes siseorganites, jms kinnitus püsiva viimise kohta Ukrainas).

 

Ülaltoodud nõuded on kõikide riikide kodanike puhul üldised, välja arvatud:

 

  • Riigilõiv:         Ukraina kodanikele 35 eurot (kiirmenetlus 70 eurot (erijuhtudelsugulase haigus, matusetseremoonia jne))

Teistele kodanikele 60 eurot

 

  • Menetlusaeg:  kuni 15 kalendripäeva

 

http://www.estemb.kiev.ua/konsulaarinfo/schengeni_viisa/aid-584

 

Antud erinevused (soodustused) viisataotluse menetluse riigilõivu määra ja menetlusaja suhtes tulenevad Euroopa Liidu ja Ukraina vahel sõlmitud Viisalihtsustuslepingust.


Sarnased (erinevate tingimustega) lepingud on samuti sõlmitud riikidega: Gruusia, Moldova, Vene Föderatsiooni, Albaania, Bosnia ja Herzegovina, Makedoonia, Montenegro Serbia.
Nende riikide kodanikele on riigilõivumäärad ja soodustused erinevad – palume täpsustada täiendavalt.

Vene Föderatsiooni kodanike kohta saab täpsemat teavet Eesti Saatkonna Moskvas kodulehel

 

Kõikide teiste maailma riikide, kellega viisalihtsustuslepinguid sõlmitud ei ole, kodanike puhul on Schengeni viisataotluse menetluse eest tasutav riigilõiv 60 eurot ja viisataotluse menetlusaeg 15 kalendripäeva.


Moldova kodanikud ja Moldova elanikud taotlevad Eestisse reisimiseks Schengeni viisat (C liik) elukohajärgselt -
Ühtsest Viisakeskusest Chisinaus: www.cac.md.
Pikaajalise töövisa (D liik) ning elamisloa taotlused esitavad Moldova kodanikud ja elanikud endiselt Eesti Saatkonna konsulaarosakonda Kiievis.

 

TopBack

© Eesti Suursaatkond Kiievis Puškinska tn 43B, Kiev 01901, Ukraina tel. (380 44) 590 07 80, e-mail: Embassy.kyiv@mfa.ee