Eesti
English По-русски Українською
Konsulaarinfo » Konsuli vastuvõtt »

Konsuli vastuvõtt


Konsuli vastuvõtt toimub tööpäeviti kell 14.00 - 16.00 (Reedeti kell 10.00-11.30) järgmistes küsimustes:

  • Eesti kodaniku passi taotlemine
  • Ukrainas ja Moldovas viibivate Eesti kodanike registreerimine
  • Tähtajalise elamisloa taotlemine
  • Valmis Eesti kodaniku passide, ID-kaartide ja elamisloa kleebiste väljastamine
  • Dokumentide tellimine Eesti asutustelt ja arhiividest ning dokumentide edastamine
  • Notariaaltoimingute tegemine ja teatud perekonnaseisutoimingute registreerimine
  • Turismifirmade akrediteerimine

Viisaküsimustes konsuli vastuvõttu ei toimu!

Konsuli vastuvõtt kõigis konsulaarküsimustes toimub ainult eelregistreerimisega telefonil (380 44) 590 24 40 .
Kolmapäeval, neljapäeval konsuli vastuvõtule saab registreerida  Interneti teel. (NB! Kõik isikud (sh lapsed) peavad olema registreeritud eraldi!)

! 1. jaanuarist 2012 saab karistusregistri päringuid tellida e-toimikust.

E-toimikusse saab sisse logida ID-kaardiga ja teha päringuid nii iseenda kui ka teiste isikute kohta. Päringu tegemisel teise isiku kohta on vajalik teada isiku ees- ja perenime ning isikukoodi. E-toimiku kaudu info pärimine on mugavam, kindlam ja turvalisem kui e-posti või posti kasutades.

Karistusregistrist info pärimisel  paberkandjal või e-postiga on soovitatav kasutada päringuvormi, mis on kättesaadav Registrite ja Infosüsteemide Keskuse kodulehelt.

Päringuvormi kasutamisel võib kindel olla, et kõik vajalikud andmed päringusoovi menetlemiseks on esitatud ja karistusregister saab päringu tulemused väljastada.

Kirjalikud päringud tuleb edaspidi edastada järgmisel aadressil:

· Adressaat: Karistusregistri osakond, Registrite ja Infosüsteemide Keskus

· Aadress: Lõkke 4, 19081, Tallinn, EestiRiigilõiv:

Eesti kodaniku passi taotluse läbivaatamise eest 60 €
Eesti kodaniku passi taotluse läbivaatamise eest (alla 15-a. isikule, Eesti vanaduspensioni ikka jõudnud isikule) 15 €
Eesti kodaniku passi ja ID kaardi (koos) taotluse läbivaatamise eest 80 €
Eesti kodaniku passi ja ID kaardi (koos) taotluse läbivaatamise eest (alla 15-a. isikule, Eesti vanaduspensioni ikka jõudnud isikule) 20 €
Eesti kodaniku ID kaardi taotluse läbivaatamise eest 50 €
Eesti kodaniku ID kaardi taotluse läbivaatamise eest (alla 15-a. isikule, Eesti vanaduspensioni ikka jõudnud isikule) 5 €
Tähtajalise elamisloa taotluse läbivaatamise eest 65 €
Tähtajalise elamisloa taotluse läbivaatamise eest (Eesti kodanikust abikaasa või lähedase sugulase juurde elama asumiseks) 35 €
Alla 1-a.isiku tähtajalise elamisloa taotluse läbivaatamise eest 25 €
Elamisloa töötamiseks taotluse läbivaatamise eest 100 €
Elamisloa ettevõtluseks taotluse läbivaatamise eest 160 €
Esinduse kaudu dokumendi tellimise taotluse eest 15 €
Esinduse kaudu tellitud dokumendi väljastamise eest (tasutakse dokumendi tellimisel) 5 €

TopBack

© Eesti Suursaatkond Kiievis Puškinska tn 43B, Kiev 01901, Ukraina tel. (380 44) 590 07 80, e-mail: Embassy.kyiv@mfa.ee